කසල වෙන් කරන්නේ නැතුව පාරට දාන්න එපා!
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කසල වෙන් නොකර පාරට දාන්න එපා!

කොළඹ නගර සීමාව තුළ කුණු ඉවත්කිරීම පසුගිය දින කීපයේ අඩාල වීමත් සමග ස්ථාන රාශියක කුණු ගොඩවල් දක්නට ලැබුණි.

කුණු බැහැර කිරීමේ දී ඒවා වර්ග කර තබන ලෙස නගරවාසීන්ට උපදෙස් දී ඇතත් එසේ නොකොට කුණු බැහැර කිරීම ඉහත කී තත්වය උද්ගත වීමට හේතු වී ඇතිබව කොළඹ මහ නගර සභාව පවසයි.

කොළොඹ නගර සභාව කුණු එකතු කිරීම නිසි ලෙස සිදු නොකරන බවට නගරවාසීහු චෝදනා කරති.

වැඩි විස්තර සඳහා: කොළඹ කුණු ගොඩගැහෙන්නේ ඇයි ?