"අපි අසරණ වෙලා. ජීවිතේ තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"අපි අසරණ වෙලා. ජීවිතේ තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ"

ගංවතුර සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් දැඩි ලෙස විනාශයට පත් වූ පාහියංගල ජනතාවගේ ජීවන තත්වය පිළිබඳව සොයාබැලීම පිණිස බීබීසී සිංහල සේවය කළ සංචාරයක සටහන.