පාහියංගල
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"රෑට කුඩාරම්වල ඉන්න බැහැ"

ගංවතුර සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් දැඩි ලෙස විනාශයට පත් වූ පාහියංගල ජනතාවගේ ජීවන තත්වය පිළිබඳව සොයාබැලීම පිණිස බීබීසී සිංහල සේවය කළ සංචාරයක සටහන.

වැඩි විස්තර සඳහා