රත්නපුර සහ මාතරට අනතුරු ඇඟවීමක්

පසුගිය පැය 24 ඇතුළත වර්ෂාපතනය 100mm ඉක්මවා ඇති හෙයින් වර්ෂාව තවදුරටත් පවතීනම් රත්නපුර සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල නායයෑම් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නිවේදනය කරයි.

ඊට අමතරව බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරලීම්, ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් සිදුවිය හැකි බවටත් එම ආයතනය අනතුරු අඟවයි.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී ස්ථාන කරා යාමට සුදානම් වන ලෙස ය.

Image caption සංරක්ෂිත ඡායාරූපයකි

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නායයාමේ අවදානමක් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය සහ ඒ අවට සීමාව සඳහන් වෙයි.

ඒ යටතේ එරත්න, අඩවිකන්ද, දෙවිපහල, කුරුවිට, අදිරියන්වල, සුදාගල, ලක්ෂකන්ද, කීරගල සහ දන්දෙනිය යන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ අවදානම් කලාප ලෙස නම් කර තිබේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ඇති බැවුම් සහිත බිම් ප්‍රදේශ විශේෂ අවදානමක් සහිත බව ද මෙම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර