හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රයෙන් හමු වූ අලි පැටවාගේ තත්ත්වය 'බරපතළයි'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හක්කපටස් කෑ අලි පැටවාගේ තත්ත්වය 'බරපතළයි'

හක්කපටස් කෑම හේතුවෙන් තුවාල ලබා සිටි අලි පැටවෙකුට හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීහු සහ උඩවල ඇත් අතුරු සෙවනේ පශු වෛද්‍යවරු එක්ව ප්‍රතිකාර කළහ.

උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවනේ පශු වෛද්‍යවරුන් කියා සිටියේ අලි පැටවා බරපතළ තත්ත්වයේ පසුවන බවය.

වැඩි විස්තර සඳහා: හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රයෙන් හමු වූ අලි පැටවාගේ තත්ත්වය 'බරපතළයි'

සබැඳි විෂයයන්