රවී ඉල්ලා අස්වීම කාගේ 'ජයක්ද?'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රවී ඉල්ලා අස්වීම: පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්

බැඳුම්කර කොමිසම ඉදිරියේ හෙළිදරව් වූ කරුණු මුල් කරගනිමින් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම දේශපාලනඥයෝ විවිධ ඇසින් විග්‍රහ කරති.

වැඩි විස්තර සඳහා: රවී ඉල්ලා අස්වීම කාගේ 'ජයක්ද?'

සබැඳි විෂයයන්