සිංහල කටවහරට එක් වන වචන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිංහල කටවහරට එක් වන අලුත් වචන

කතා කරන භාෂාවට අලුතින් වචන එකතු වීම පිළිබඳ බව සම්මානිත මහාචාර්ය ජේ.බී දිසානායක බීබීසී සිංහල සේවය වෙත අදහස් දක්වමින්.

වැඩි විස්තර සඳහා: කවුද මේ "පඟර නැට්ටා"?