කවුද මේ සමාජ ජාලවල හුවමාරු වන "පඟර නැට්ටා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කවුද මේ සමාජ ජාලවල හුවමාරු වන "පඟර නැට්ටා"?

  • 2017 අගෝස්තු 12

"පඟර නැට්ටා" නමින් සමාජ ජාල තුළ පළ වන ඡායාරූප පෙළක් පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන කියා සිටියේ එවැනි සතෙකු නොමැති බවය.

වැඩි විස්තර සඳහා: කවුද මේ "පඟර නැට්ටා"?