දඩ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රු 25,000 අවම දඩය ගැන මිශ්‍ර අදහස්

රථවාහන අනතුරුවලට ලක්ව මිනිස් ජීවිත විනාශවී යාම වසරින් වසර ඉහළ යාමත් සමග එවැනි අනතුරු අවම කිරීමේ අරමුණින් රථ වාහන දඩ මුදල් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ බව බලධාරීහු පවසති.

ඒ පිළිබඳ රථ වාහන හිමියන්,රියදුරන් මෙන්ම ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් දක්වන්නේ කෙබඳු අදහසක්ද?