නව බදු පනත පහදන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නව බදු පනත පහදන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

  • 2017 අගෝස්තු 18

නව බදු පනත සහ එමගින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට සම්ප්‍රේෂණය කරන මුදල් මත බද්දක් අය කිරීමට සැරසෙන බවට එල්ලවන චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග බීබීසී සිංහල සේවය පැවැත්වූ සජීව ෆේස්බුක් සාකච්ඡාව නරඹන්න.