ඩයනා මෙලොව හැර ගොස් වසර විස්සක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඩයනා මෙලොව හැර ගොස් වසර විස්සක්

වසර විස්සකට පෙර සිදු වූ ඩයනා කුමරියගේ වියෝව ලොව පුරා ජනතාව කම්පනයට ලක් කළ අතර ඇය අදටත් ජනතාව අතර මතකයේ රැඳුන චරිතයකි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ඩයනා : ජන හදවත්වල රැජින සමුගෙන වසර විස්සක්