අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය ඇමති ධුරයෙන් ඉවතට

අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු

සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46(3)(අ) වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව එම ඉවත් කිරීම සිදුකර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

අදාළ නියෝගය අඟහරුවාදා සිට (12) සිට බලපැවැත්වෙන බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.