"මම ජීවත් වෙනවා කිව්වේ දවස් පහයි"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මරණයත් එක්ක සටන් කරන්න මට සිදු වුණා"

  • 2017 ඔක්තෝබර් 13

ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් බෝතල් සහ පොලිතින් ආදිය සිය නිවසට ගෙන්වා ගෙන ඒවා උපයෝගී කර ගනිමින් නව නිර්මාණ කරන එක්දරු මවකි ජූඩි හේවගේ.

ඇය ඒ සඳහා යොමු වී ඇත්තේ කුඩා මොළයේ හටගත් පිළිකාවක් පරදවා සුවය ලැබීමෙන් අනතුරුවය.

වැඩි විස්තර සඳහා: මරු පරදා ජීවිතය ජයගත් දිරිය මවක්

සබැඳි විෂයයන්