"කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන් කරමු"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන් කරමු"

"කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය තුරන් කරමු" මැයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පැවති වැඩමුළුවක දී අදහස් දක්වන මහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර් සංගක්කාර.

වැඩි විස්තර:

සබැඳි විෂයයන්