"ඔහු මගේ පියයුර ස්පර්ශ කළා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඔහු මගේ පියයුර ස්පර්ශ කළා"

  • 2017 ඔක්තෝබර් 19

තමන් ලිංගික හිංසනයට ලක් වන බව කෙන්යාවේ කාන්තාවන්ගෙන් අඩකට වැඩි පිරිසක් පවසති.

කෙන්යාවේ කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ලිංගික හිංසනය සම්බන්ධයෙන් රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නිවේදිකාවක් වන අනීටා ඩෙරු බීබීසී වෙත සිය අත්දැකීම විස්තර කළාය.