"උත්සාහ කොළොත් වරදින්නේ නැහැ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පිත්තල ඔප දමන දෘශ්‍යාබාධිත ඩ්‍රම්ස් වාදකයා

ඩ්‍රම්ස් වාදනයේ දක්ෂතා දක්වන දෘශ්‍යාබාධිත රාජේන්ද්‍ර සිසිර කුමාර සිය ජීවිකාව කර ගෙන ඇත්තේ පිත්තල භාණ්ඩ ඔප දැමීමය.

අන් අයට බරක් නොවී ජීවිතය ජය ගැනීම තම උත්සාහය බව ඔහු පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා: "දෑස නොපෙනුණත් උත්සාහ කළොත් වරදින්නේ නැහැ"

සබැඳි විෂයයන්