පියයුරු පිළිකාවකට තුඩු දිය හැකි රෝග ලක්‍ෂණ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පියයුරු පිළිකා: අවධානයෙන් පසු වන්න!

  • 2017 ඔක්තෝබර් 21

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන පරිදි පිළිකා රෝගී කාන්තාවන් අතරින් වැඩි දෙනෙකු පියයුරු පිළිකාවලට ගොදුරු වුවන් වීම සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල පොදුවේ දැකිය හැකි තත්ත්වයකි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවලට අනුව 2014 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිළිකා හේතුවෙන් මරණයට පත්ව ඇති කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 7,200 කි. ඉන් 18.8% පියයුරු පිළිකා රෝගීන්ය.

වැඩි විස්තර සඳහා: