පිහිනීමෙන් ලෝක වාර්තා තබන 93 හැවිරිදි නෝරා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ක්‍රීඩාවේ පුරුෂාධිපත්‍යය තියෙනවා, ඒත් මට බලපෑවේ නෑ"

සිය ජීවිතයේ හය වෙනි දශකයේදී ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වී, නම වෙනි දශකයේදී ලෝක වාර්තා තැබූ බ්‍රසීල ජාතික පිහිනුම් ශූරිය.

වැඩි විස්තර: 93 හැවිරිදි වියේදීත් පදක්කම් දිනන පිහිනුම් ශූරිය