පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ 50% වැඩ අවසන් - චම්පික රණවක
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ 50% වැඩ අවසන් - චම්පික රණවක

  • 2017 ඔක්තෝබර් 25

වරාය නගරය ව්‍යාපෘතියේ 50% ක කටයුතු දැන් අවසන්ව ඇති බව මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසයි.

වරාය නගරයෙහි පර්චසයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 285,000 වැය වන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා එය ලක්ෂ 200 ක් පමණ මුදලකට විකිණිය හැකි වනු ඇති බවට විශ්වාසය පළ කළේය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: පෝට් සිටි: "පර්චසයක් ලක්ෂ 200කට විකිණිය හැකියි"

සබැඳි විෂයයන්