සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනයට 'අපේක්ෂා'

සංහිඳියාව නංවන්න

'අපේක්ෂා' නමින් සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනයට ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් මේ දිනවල කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

එම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කර ඇත්තේ ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය (ONUR) සහ ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් දූත කාර්යාලය විසිනි.

'සංහිඳියාව යනු...' මාතෘකාව යටතේ ජනතාවට සංහිඳියාව තමන්ට දැනෙන ආකාරය නිර්මාණශීලී ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදී තිබෙන අතර එහි ජයග්‍රාහකයන්ගේ ඡායාරූප එහි ප්‍රදර්ශනය වේ.

"යුධයෙන් පසු ජිවිතයේ බලාපොරොත්තු" යන තේමාව යටතේ ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කළ මාතර පදිංචි චමින්ද කුමාරට ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිව තිබේ.

වීඩියෝ ශීර්ෂ වැකිය,

සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට 'අපේක්ෂා'

"රටේ මිනිස්සුන්ගේ සහජීවනය ඇති නොවුණු එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි යුද්ධය, ඒ නිසා උතුරේ දකුණේ අපි සියලු දෙනා සහජීවනය ඇති කිරීමට කැප විය යුතුයි" යනුවෙන් චමින්ද කුමාර පැවසීය.

රශ්මිනි ද සිල්වා ඒ සඳහා ඡායාරූප ඉදිරිපත් කළ තවත් ආධුනික ඡායාරූප ශිලිපිනියකි.

"මේ වගේ පොදු ස්ථානයක සංහිදියාවේ සංකල්ප විදහාපාන මේ වගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කිරීම ගොඩක් වැදගත්. සංහිදියාව දේශපාලන තීරණ මතින් නෙවෙයි ඒක බිම් මට්ටෙම්න් ඉදිරියට එන්න ඕනේ" යනුවෙන් ඇය සඳහන් කළාය.