"කුඩා වාහන මිල අඩුවෙනවා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"කුඩා වාහන මිල අඩුවෙනවා"

  • 2017 නොවැම්බර් 9

ආණ්ඩුව ණය ආපසු ගෙවීමේ විශේෂ බද්ද පැනවූයේ සතුටින් නොවන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න පවසයි.

වැඩි විස්තර: මොකද්ද මේ ණය ආපසු ගෙවීමේ විශේෂ බද්ද ?

සබැඳි විෂයයන්