කාන්තාවන් දේශපාලනයට පැමිණෙන්නේ පවුල් පසුබිම මත පමණක්ද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඇයට බලයක් - රටට වෙනසක්"

  • 2017 නොවැම්බර් 14

කාන්තාවන් දේශපාලනයට පැමිණීම දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් "ඇයට බලයක් - රටට වෙනසක්" නමින් කොළඹ දී පාගමනක් පැවැත්විණි.

රටෙන් හරි අඩකටත් වඩා කාන්තාවන් සිටියත් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයේ යෙදෙන කාන්තාවන් ගණන ඉතා සුළු අගයක් ගනු ලබයි.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ ද මන්ත්‍රීවරියන් 10 දෙනෙකු පමණි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාන්තාවන් දේශපාලනයට පැමිණෙන්නේ පවුල් පසුබිම මත පමණක්ද?

වැඩි විස්තර සඳහා:කාන්තාවන් දේශපාලනයට පැමිණෙන්නේ පවුල් පසුබිම මත පමණක්ද?