"මට ලංකාව ගැන නරක හැඟීමක් නෑ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මට ලංකාව ගැන නරක හැඟීමක් නෑ"

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව ගැන බීබීසී සිංහල සේවය සමග අදහස් දක්වන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික නයෝමි කෝල්මන්.

වැඩි විස්තර: "තීන්දුව ගැන සතුටුයි, ඒත් ලංකාවට ආයෙත් යන්නේ නෑ"

බුදුරුව පච්ච කෙටූ නයෝමිට රුපියල් අට ලක්ෂයක වන්දියක්