බැඳුම්කර කොමිසමේ නිර්දේශ ගැන රවි කරුණානායක
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බැඳුම්කර කොමිසමේ නිර්දේශ ගැන රවි කරුණානායක

"පිටු 1200 ගානක් තියෙන වාර්තාවක නොදැනුවත්ව එක කොටසක් අරගෙන මට චෝදනා කරන එක අසාධාරණයි" - රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීවරයා.

වැඩි විස්තර - බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට මගේ සම්බන්ධයක් නෑ - රවි