පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටි කෙළියක්

පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටි කෙළියක්

බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් පැවැත්වීමේ අරමුණින් බදාදා (ජනවාරි 10) කැඳවූ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසිය අතරතුර පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ගුටි බැට හුවමාරුවක් සිදුවිය.

මෙලෙස මන්ත්‍රීවරුන් අතර ගැටුමක් ඇති වූයේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ බැඳුම්කර වාර්තාව ගැන විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ අතර ඒ අතරතුරදීය.