පාපන්දු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාපන්දු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ

ලොව පුරා මහාද්වීප හයක් ඔස්සේ රටවල් 54ක මහජන ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා රැගෙන යන චාරිකාවේ ප්‍රථම ගමනාන්තය ලෙස 'ෆීෆා' කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව වෙත රැගෙන එනු ලැබීය.

වැඩි විස්තර සඳහා: ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගමන් ඇරඹි ලෝක පාපන්දු කුසලානය