පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඉහළ යන වියදම් ගැන කරුණු කිහිපයක්

Image copyright EPA

ලබන සෙනසුරාදා (පෙබරවාරි 10) පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කළ සභිකයන් පිරිස 4486 සිට 8356 දක්වා වැඩි වේ.

එය පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු 3870කගේ වැඩිවීමකි.

මෙතෙක් පැවති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව ද 335 සිට 341 දක්වා වැඩි වී තිබේ.

මෙසේ වැඩිවන පළාත් පාලන සභිකයන් වෙනුවෙන් මහජනතාවට දරන්නට සිදුවන වියදම කවරේද?

දකුණු පළාතේ පිහිටි මහ නගර සභා තුනකට, නගර සභා හතරකට සහ ප්‍රාදේශීය සභා 49 ක් සඳහා කොට්ඨාශ හා අනුපාත මැතිවරණ ක්‍රමයෙන් පසුගිය වතාවට වඩා මෙවර සභිකයින් 490ක් තේරීපත්වීමට නියමිතය.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යොදාගනිමින් බීබීසී සිංහල සේවය විසින් කරන ලද විමසීමක් ප්‍රකාර, දකුණු පළාතේ නව සභිකයන් 490 ඇතුළු සභිකයින් 1074 දෙනෙකු වෙනුවෙන් මාසිකව ගෙවිමට නියමිත දීමනා සඳහා පමණක් එක් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 234.3 ක මුදලක් වැයවනු ඇති බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දත්ත අනුව නිගමනය කළ හැකිය.

ඒ අනුව වසර හතරක කාලයක් සඳහා ඔවුන්ට දීමනා ගෙවීම පිණිස පමණක් රුපියල් මිලියන 937.2 ක මුදලක් වැයවනු ඇත.

එය පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව දකුණු පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන 49 සඳහා තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ගෙවූ මුදලට වඩා සාපේක්ෂව රුපියල් මිලියන 76.5 වැඩිවීමකි. සිව් වසරක් සඳහා එය රුපියල් මිලියන 306.2 ක වැඩිවීමකි.

තවත් කියවන්න:

පැවති මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ දකුණු පළාතේ පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් 584 දෙනෙකු සඳහා දීමනා වෙනුවෙන් වැය වී තිබෙන්නේ වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 157.7 ක් සහ වසර හතරක කාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 630.9 මුදලකි.

ධූර කාලය තුළ නගරාධිපතිවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 30,000 දීමනාවක් ද, උප නගරාධිපතිවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 25,000 දීමනාවක් ද, ප්‍රාදේශිය සභා සභාපතිවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 25,000 ක් ද, උප සභාපතිවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000 ක මුදලක් මාසික දීමනාව ලෙස ගෙවා තිබේ.

නාගරීක මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000ක සහ ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 15,000ක මාසික දීමනාවක් දකුණු පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති පළාත් පාලන ආයතන විසින් ගෙවා තිබෙන බව නිල සංඛ්‍යාලේඛනවල දැක්වේ.

නව මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් තේරීපත්විමට නියමිත සභිකයින් සඳහා ගෙවිමට සිදුවන මාසික දීමනා එක් වර්ෂයක් සහ වසර හතරක් සඳහා තක්සේරු කළ විට ඉහත සඳහන් ආකාරයට ඔවුන්ගේ මාසික දීමනා සඳහා වැයවන මුදල ඉහළ යනු ඇති බව නිගමනය කරන ලදි.

සබැඳි යොමු:

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර

බීබීසී යෙන්