මෝටර් රථයක් රැගෙන අභ්‍යවකාශ ගත වූ යෝධයා

මෝටර් රථයක් රැගෙන අභ්‍යවකාශ ගත වූ යෝධයා

ලොව මෙතෙක් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රබලතම රොකට් යානය වන ෆැල්කන් හෙවි, කිසිඳු උපද්‍රවයකින් තොරව වේදිකාව මතින් නික්මව අත්ලාන්තික් සාගරයට ඉහළින් පිහිටි ගුවන් තලය වෙත ළඟා විය.