"පොදු ප්‍රවාහන සේවා වලදී කාන්තාවන්ට හිරිහැර වෙනවා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"පොදු ප්‍රවාහන සේවා වලදී කාන්තාවන්ට හිරිහැර වෙනවා" - චමාලි අහංගම

මාර්තු 08 වෙනිදාට යෙදී ඇති ලෝක කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළත් විවිධ වැඩසටහන් දියත් විය.

ඊට සමගාමීව කාන්තාවන්ට 'රාත්‍රිය සුරක්ෂිත කරන්න' යන මැයෙන් පසුගියදා කොළඹදී පා ගමනක් ද පැවැත්විණි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: ලෝක කාන්තා දිනය: 'ගැටලුව අඳුර නොව ඔබයි'