අලුත් බදු නීතිය බලපාන්නේ මෙහෙමයි

අලුත් බදු නීතිය බලපාන්නේ මෙහෙමයි

නව දේශීය ආදායම් බදු පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ලබන අප්‍රේල් මස 01 සිට බදු අය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විශාල වෙනසක් සිදු වෙන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර සිටියි. මේ පිළිබද බීබීසී සිංහල සේවය වෙත අදහස් දැක්වූ KPMG විගණන ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බදු උපදේශකවරයෙකු වන සුරේෂ් පෙරේරා.