ලොව විශාලතම ගුවන් යානාව මත්තලට
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අන්තෝනොෆ්- 225 : ලොව විශාලතම ගුවන් යානාව මත්තලට

අන්තෝනොෆ් - 225 භාණ්ඩ ප්‍රවාහක දැවැන්ත ගුවන් යානය අද උදෑසන (අප්‍රියෙල් 18) මත්තල ගුවන්තොටුපොළට ගොඩ බස්වනු ලැබුණි. මෙම ගුවන් යානය භාණ්ඩ නොමැතිව ටොන් 640 ක බරින් යුක්තය