"විද්‍යාත්මක කැබිනට් මණ්ඩලය" ගැන ජනපති සිරිසේන

"විද්‍යාත්මක කැබිනට් මණ්ඩලය" ගැන ජනපති සිරිසේන

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සමග බීබීසී සිංහල සේවය ලන්ඩන් නුවරදී පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේ පළමු කොටස.

(සාකච්ඡාවේ තවත් කොටස් කිහිපයක් ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න)