ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසීන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද - ‘කෝණ මංගල්‍යය’
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසීන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද - ‘කෝණ මංගල්‍යය’

ශ්‍රී ලංකාවේ වැදි පරපුරේ සාම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර රැක ගැනීමේ සිය වාර්ෂික කෝණ මංගල්‍යයේ අරමුණ බව ආදිවාසී නායක විශ්ව කීර්ති වනස්පති ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තෝ පවසයි.