"මගේ බීමට මත්පෙති දමා, මාව දූෂණය කරන්න උත්සාහ කළා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මගේ බීමට මත්පෙති දමා, මාව දූෂණය කරන්න උත්සාහ කළා"

  • 2018 අප්‍රේල් 28

මිරිස්ස වෙරළ තීරයේ සිදුවන්නේ කුමක්ද? බීබීසී සිංහල සේවය කළ ගවේෂණයක සටහනක්.

වැඩි විස්තර - "අපේ අයියලා පොලිසියත් දැලේ දාගනීදැයි බයයි "