විජේදාස රාජපක්ෂ ගැන සරත් ෆොන්සේකා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විජේදාස රාජපක්ෂ යළි පත්කිරීම ගැන සරත් ෆොන්සේකා

ආණ්ඩුවේ අලුත්ම කැබිනට් සංශෝධනය ගැන දුමින්ද දිසානායක, සරත් ෆොන්සේකා සහ ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යවරුන් පළ කළ අදහස්.

වැඩි විස්තර -කැබිනට් සංශෝධනය: අමාත්‍යාංශ 18ක සංශෝධන