කම්කරු දිනය වෙනස් කිරීම: "සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කම්කරු දිනය වෙනස් කිරීම: "සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ"

කම්කරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනයක් වෙනස් කිරීමේ කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් රජයට නොමැති බව වෘත්තීය සමිති නායකයෝ පවසති.

වැඩි විස්තර - කොළඹ මහපාරේ මැයි රැළියක්!