ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් අවමගුල
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් අවමගුල

"මා දකින විදියට ඔහු තමයි අපේ සිනමා කලාවේ ආරම්භකයා. ඔහුගෙන් පසු බිහිවන නව සිනමා පරම්පරාවට මාර්ගය හෙළි පෙහෙළි කර දුන්න, ඔවුන්ට ප්‍රදීපස්තම්භයක් බවට පත්වෙච්ච පරමාදර්ශී සිනමාකරුවා ඔහුයි. ඔහුගෙන් තොරව අපට සිනමා කලාව ගැන කතාකරන්නට බෑ."

වැඩි විස්තර -

සබැඳි විෂයයන්