මොරිස් මයිනර්:"අපි අධිවේගී මාර්ගයේ 100ක වේගයෙන් කොළඹ ගියා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධිවේගී මාර්ගයේ පැයට කිලෝමීටර් සීයේ වේගෙන් කොළඹ යන "මොරිස් මයිනර්"

1995 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කරන ලද මොරිස් මයිනර් වාහන අමතර කොටස් නිෂ්පාදන ආයතනයේ සංචාරයක සටහනක්.