ක්‍රීඩාවෙන් සමු නොගන්නා චන්ද්‍රදාස සහ ඔහුගේ බිරිඳ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"කකුල් දෙකේ හයිය තියෙන තුරු පදක්කම් දිනා දෙනවා"

ප්‍රවීණයන්ගේ ආසියාතික මලල ක්‍රීඩා උළෙල හතකට සහභාගි වූ චන්ද්‍රදාස යුවළ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පදක්කම් දිනා දුන් ක්‍රීඩකයෝ වෙති.

වැඩි විස්තර -