ගජමෑන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගජමෑන්: පළමු ත්‍රිමාණ පරිගනක චිත්‍රපටය

සුප්‍රකට කාටූන් චරිතයක් වූ ගජමෑන්, ලංකාවේ පළමු ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටය ලෙස නුදුරේදීම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයාට දැකගැනීමට හැකිවනු ඇත.