බැක්ටීරියා නිසා ශරීරයට අහිතකර රසායන ද්‍රව්‍ය නිපදවෙනවා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කුණු කන අලි: "බැක්ටීරියා නිසා ශරීරයට අහිතකර රසායන ද්‍රව්‍ය නිපදවෙනවා"

රක්ෂිත ප්‍රදේශවලට කැළි කසළ දැමීම හේතුවෙන් කැළි කසළ කෑමට හුරු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලින්ගේ කතාව.

වැඩි විස්තර - කුණු කන වන අලි