"තරුණියන් හදල තියෙන්නේ 'ඔයා අනිත් අයට යටත්ව ඉන්න' කියලා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"තරුණියන් හදල තියෙන්නේ 'ඔයා අනිත් අයට යටත්ව ඉන්න' කියලා"

රැකියා සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී තරුණ, තරුණිය මුහුණ දෙන හිරිහැර සහ අඩන්තේට්ටම් ගැන බීබීසී සිංහල සේවය කළ විමසුමක්.

වැඩි විස්තර - "බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවද?"