සාගර දුෂණය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මට ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ ඒත් මුහුද ජරා වුණා කියන්නේ පළාතම අපිරිසිදුයි."

"මට ඉතින් ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ. පොල්කටු, බියර් ටින්, ප්ලාස්ටික් කෑලි අක්කා ඇහිඳිනවා. අපි කීයක් හරි හොයා ගන්නවට වඩා මුහුද හොඳට තිබ්බොත් තමයි හොඳ. මුහුද ජරා වුණා කියන්නේ පළාතම අපිරිසිදුයි. ඒ දිහා බලන්න අප්‍රියයි."

දෑස් නොපෙනෙන සුරංජිත් දෑස පෙනෙන අප සියලු දෙනාට කියා දෙන්නේ අපූරු පාඩමක් නොවේද?

වැඩි විස්තර - දෑස් නොපෙනෙන සුරංජිත්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ට පණිවුඩයක්