සිංහරාජය වෙනුවෙන් කැපවුණු 'මාටින් මාමා'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිංහරාජයේ මාටින් මාමා: "මහාචාර්යවරු පවා මගෙන් ඉගෙනගන්නවා"

පනහ දශකයේ අග භාගයේ සිය බිරිඳත් සමග කැලෑ වැදුණු 'මාටින් මාමා' සිය ජීවිතය කැප කර ඇත්තේ සිංහරාජ වන රැජිණ වෙනුවෙනි.

වැඩි විස්තර - සිංහරාජය වෙනුවෙන් කැපවුණු අනූ වියැති 'මාටින් මාමා'