'වැසෙන්නට ගිය පාසල' ආදර්ශ පාසලක් වෙයි
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'වැසෙන්නට ගිය පාසල' ආදර්ශ පාසලක් වෙයි

"මම මුලින් ම කළේ ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කරලා ළමයින්ට ගුරුවරුන්ට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දෙන එක."

අජිත් ප්‍රේමකුමාර විදුහල්පතිවරයෙකු ලෙස තම පළමු පත්වීම ලබාගෙන පැමිණි 2010 වසරේදී, ගුරුගොඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට කිසිදු දරුවෙක් ඇතුළත් වී නොසිටියේය.

සියලු පංති කාමර එක ම ශාලාවක පැවැත්වීම බොහෝ ගැටලුකාරී විය. ඔහු ඊට නිර්මාණාත්මක විසඳුමක් ගෙන ආවේය.

"වෙනත් රටවල දුම්රිය මැදිරි තුළ පන්ති තියෙන බව මම කියවල තිබුණා," විදුහල්තිවරයා අනෙක් පාසල්වලින් ගුරුගොඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සුවිශේෂී වීමට හේතු වූ 'බස් රථයේ පන්ති කාමරය' ආරම්භ වූ ආකාරය කියා සිටියේය.

නවීන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන තෙක් පාසලේ පන්ති පැවැත්වීමට ධාවනයෙන් ඉවත් කරන ලද බස් රථයක් යොදාගත හැකි බව විදුහල්ති අජිත් ප්‍රේමකුමාරට කල්පනා විය.

ඉන්පසු එවක ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වූ කුමාර වෙල්ගම මාර්ගයෙන් හොරණ ඩිපෝවේ අත්හැර දමා තිබූ බස් රථයක් තම පාසලට ලබා ගැනීමට ඔහු කටයුතු කළේය.

"එහෙම ගෙනාපු බස් රථය අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා, පන්ති කාමරයක් බවට පත්කර ගත්තා."

සම්පුර්ණ ලිපිය කියවන්න පිවිසෙන්න: බස් රථයේ පන්ති කාමරයෙන් ගොඩනැගුණු 'වැසෙන්නට ගිය පාසල'