විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තරුණ තරුණියන් සේවයේ නිරත ශ්‍රී ලංකාවේ 'පළමු පිට්සා හට් අවන්හල'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තරුණ තරුණියන් සේවයේ නිරත ලොව 'පළමු පිට්සා හට් අවන්හල'

ලොව පුරා 'පිට්සා හට්' අවන්හල් පහළොස් දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පිහිටා ඇති නමුත් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත (ශ්‍රවණ ඌණතා සහ ගොළු) සේවකයන් රැකියාවේ නිරත ලොව පළමු 'පිට්සා හට්' අවන්හල පිහිටා ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බව එම සමාගම පවසයි.

එසේ ම එවැනි තරුණ තරුණියන් පමණක් සේවය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එක ම අවන්හල ද තිඹිරිගස්යායේ පිහිටි 'පිට්සා හට්' අවන්හල බව එම ආයතනය කියා සිටී.

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න: කතා නොකර පිට්සා ඕඩර් කරන 'ලොව පළමු පිට්සා හට් අවන්හල' ශ්‍රී ලංකාවේ

සබැඳි විෂයයන්