මත්ද්‍රව්‍ය නිසා සමාජයෙන් "කොන් වූ" කාන්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ඉහළ යමින් පවතින බව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය සිදු කළ නවතම ගවේෂණයකින් හෙළි වී තිබේ.

අවුරුදු 36-50 අතර වයසේ පසු වන කාන්තාවන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට වැඩි වශයෙන් යොමු වී තිබෙන බව ද එම ගවේෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගොදුරු වී ඉන් මිදීමට උත්සහ කරන 29 හැවිරිදි එක් දරු මවකගේ කතාවයි මේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ගැන වැඩිවිස්තර: "ලංකාවේ සමහර තරුණියන් දවසට තුන්පාරක් හෙරොයින් ගන්නවා"