උඩවලව සෆාරි කත
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උඩවලව සෆාරි කත

මේ ප්‍රියංගනී නිල්මිණි කුමාරි.

ඇය, උඩවලව ජාතික උද්‍යානය තුළ සෆාරි රථයක් පදවන 44 හැවිරිදි කාන්තාවකි.

බොහෝ විට මෙම විශේෂිත රියැදුරු කාර්යයට (Off road) පුරුෂයින් වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීම, හේතු රැසක් මත සිදු වුව ද නිල්මිණීට එම හේතු අදාළ වී නැත.

බර වාහන හැසිරවීම, විසල් වනාන්තරයක් මැද හදිසි ආපදාවකදී සෆාරි රථයක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ දැනුම මෙන් ම වන සිව්පාවුන් ගැවසෙන භූමියේ "කරක් ගැසීම" නුහුරු නොවූ බව ඇය බීබීසී සිංහල සේවය සමග කියා සිටියාය.