සචිනි නිමේෂා කාරියවසම්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සචිනි නිමේෂා කාරියවසම්: “මම හිතන්නේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් දේශපාලනයට සුදුසුයි”

සචිනි නිමේෂා නියෝජනය කරන්නේ අනුරාධපුර මහ නගර සභාව. ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබාලම මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරියයි.

ඇයගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු ගැන සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න: ලාබාලතම මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරියගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු

(සටහන: ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබාලතම මහ නගරසභා මන්ත්‍රීවරිය වන සචිනි, ලාබාලතම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරිය යැයි වීඩියෝවේ සඳහන්ව ඇති අතර එය නිවැරදි කොට යළි පළ කර ඇත)

යළි පළ කළ වීඩියෝව: “මම හිතන්නේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් දේශපාලනයට සුදුසුයි”