“මම හිතන්නේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් දේශපාලනයට සුදුසුයි”
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

“මම හිතන්නේ පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් දේශපාලනයට සුදුසුයි”

සචිනි නිමේෂා නියෝජනය කරන්නේ අනුරාධපුර මහ නගර සභාව. ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබාලම මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරියයි.

ඇයගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු ගැන සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න: ලාබාලතම මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරියගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු

(සටහන: ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබාලතම මහ නගරසභා මන්ත්‍රීවරිය වන සචිනි, ලාබාලතම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරිය යැයි මීට ඉහතදී පළ කරන ලද වීඩියෝවේ සඳහන් වූ බැවින් එය නිවැරදි කොට යළි පළ කරන ලදී)